Dotace zemědělcům

Na deratizaci, dezinsekci i dezinfekci můžete získat dotace od Ministerstva zemědělství, konkrétně se jedná o dotační programy:

8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

20.C.c) Podpora zlepšení životního prostředí prasat 

Zde je odkaz kde najdete konkrétní podmínky k získání dotací