DOTACE

DOTACE ZEMĚDĚLCŮM


Na deratizaci, dezinsekci i dezinfekci můžete získat dotace od Ministerstva zemědělství, konkrétně se jedná o dotační programy:

8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

O dotaci můžete zažádat v termínu od 31. 8. do 19. 10. 2018

20.C.c) Podpora zlepšení životního prostředí prasat 

O dotaci můžete zažádat v termínu od 1.3.2018 do 30.9.2018

Zde je odkaz kde najdete konkrétní podmínky k získání dotací :