Fumigace

Fumigace neboli plynování fostoxinem je nejefektivnější způsob hubení skladištních škůdců, roztočů a dřevokazného hmyzu. Využívá se tehdy, pokud je potřeba rychlý a účinný jednorázový zásah.  

Vzhledem k nové legislativě v ČR musí zásah provádět pouze osoby s dostatečným oprávněním.

Zaměstnanci naší firmy vlastní veškerá potřebná oprávnění potřebná k tomuto výkonu.

  • Zásah provádíme použitím nejnovějších metod a prostředků
  • Vlastníme veškerá v ČR dosažitelná osvědčení
  • Zasahujeme po celé České Republice

Příklady použití fumigace

  • Fumigace dřeva pro export
  • Sila
  • Potravinářské provozy
  • Suroviny uskladněné v pytlích, kontejnerech či v hromadách
  • Sklady