Ceník

Vzhledem k povaze a druhu námi nabízených služeb je velmi komplikované stanovit obecné ceny. Kdybychom takové ceny stanovily, bylo by to z naší strany neseriózní, protože by se mohli od konečných cen lišit. Nabízíme prohlídku zdarma, při které je navržen pracovní postup a sdělená cena vychází ze skutečné pracnosti a reálných nákladů.  

Ceny u DDD služeb závisí na stupně zamoření, velikosti objektu a druhů škůdce.

Objednávka prohlídky zdarma

Objednejte si prohlídku objektu